بخشنامه وزارت بهداشت درباره نحوه ارائه خدمت به بیمه‌شدگان

بخشنامه وزارت بهداشت درباره نحوه ارائه خدمت به بیمه‌شدگان


بخشنامه وزارت بهداشت درباره نحوه ارائه خدمت به بیمه‌شدگان

زندگی > سلامت – همشهری آنلاین:
وزارت بهداشت اعلام کرد: تمام موسسات پزشکی و مراکز درمانی تحت پوشش سازمان‌ها و ارگان‌های مذکور، ملزم به رعایت تعرفه بخش دولتی مصوب هیات وزیران هستند.

به گزارش همشهري آنلاين، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخشنامه ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور اعلام کرد: تمام موسسات پزشکی و مراکز درمانی تحت پوشش سازما‌ن‌ها و ارگان‌های مذکور، ملزم به رعایت تعرفه بخش دولتی مصوب هیات وزیران هستند.

در این بخشنامه که در راستای اجرای بند “ز”تبصره 17قانون بودجه سال97درخصوص اخذ تعرفه دولتی است، تاکید شده است: سازمان‌ها و ارگان‌های غیردولتی که به هرنحو از منابع عمومی دولت استفاده می‌نمایند و نیز سایر بخش‌ها از جمله سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح که امکانات بیمارستانی و ارائه خدمات دارند، مکلفند به کلیه افراد بیمه شده با تعرفه دولتی، خدمت ارائه کنند.

در این بخشنامه آمده است : با استناد به ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به ویژه بند “الف” ماده 72 این قانون، تولیت نظام سلامت متمرکز در وزارت متبوع و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ارائه کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی موظف به تبعیت از خط مشی و سیاست‌های این وزارتخانه خواهند بود.

همچنین در راستای اجرای بند “ز” تبصره 17ماده واحده قانون بودجه سال 97 کل کشور، سازمان‌ها و ارگان‌های غیردولتی که به هر نحو از منابع عمومی دولت استفاده می‌نمایند و نیز سایر بخش‌ها از جمله سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح که امکانات بیمارستانی و ارائه خدمات دارند، مکلفند به کلیه افراد بیمه شده با تعرفه دولتی ارائه خدمت نمایند.بر این اساس و با توجه به تکلیف قانونی یاد شده و به جهت التزام به اجرای قوانین و رعایت حقوق دریافت کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی افراد بیمه شده، کلیه موسسات پزشکی و مراکز درمانی تحت پوشش سازمان‌ها و ارگان‌های مذکور، ملزم به رعایت تعرفه بخش دولتی مصوب هیات وزیران همانند مراکز درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

در بخشنامه معاونت درمان وزارت بهداشت، از دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور خواسته شده است، مراتب با قید فوریت به کلیه ارائه کنندگان خدمات مشمول تحت پوشش نظارتی آن دانشگاه ابلاغ و ضمن تاکید انطباق شرایط با موازین قانونی و رعایت تعرفه دولتی، بر اجرای صحیح آن نظارت جدی نموده و با مراکز خاطی مطابق با ضوابط مربوطه، عمل شود.

منبع: همشهری آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *